Subversion eerste opset

Voor het opzetten van een subversion server doe je de volgende commandos. Hierbij ga ik uit dat de data in de directory /svn komt te staan.

svnadmin create /svn

Nu hebben we de basis staan, een project komt onder deze directory te staan.
Stel we maken een project aan fotos en deze vinden staan op ons werkstation in directory /home/user/fotos

svn import fotos svn+ssh://user@subversion.rsquare.org/svn/fotos -m"Eerste checkin"