Voeg een user met rechten toe in MySQL

Om een gebruiker toegang te geven in een database heb je het volgende commando:
GRANT ALL PRIVILEGES ON databasenaam.* TO gebruikerx@localhost IDENTIFIED BY 'geheim' WITH GRANT OPTION;
flush privileges;

Vul voor databasenaam, gebruiker en geheim je eigen gegevens in.
Hiermee geef je een gebruiker met het wachtwoord geheim rechten op database databasenaam van de localhost (zelfde machine). Wil je alleen van een belaald ipnummer bv 1.2.2.1 af dan vervang je localhost door “1.2.2.1”
GRANT ALL PRIVILEGES ON databasenaam.* TO gebruikerx@"1.2.2.1" IDENTIFIED BY 'geheim' WITH GRANT OPTION;
Wil je vanasf elk willekeurig ipnummer af een connectie kunnen maken vul dan voor localhost “%” in.
GRANT ALL PRIVILEGES ON databasenaam.* TO gebruikerx@"%" IDENTIFIED BY 'geheim' WITH GRANT OPTION;

Het tweede commando is om de rechten meteen actief te maken.