PureFTPd CreateHomeDir werkt niet

Laatst zijn wij overgeschakeld van een proftpd server naar een pureftpd server om ssl redenen.

Maar na wat testen kwamen we erachter dat de CreateHomeDir optie van pureftpd anders werkt dan de zelfde mogelijkheid in proftpd.

Het probleem is dat je een error krijgt dat hij de directory niet wil aanmaken, iets in de geest van:

421 Home directory not available – aborting
Login failed.

Het probleem zit hem in pureftpd die wil dat de directory direct boven de nieuwe directory moet bestaan, je kunt dus niet een heel pad laten aanmaken, en heel belangrijk deze mag niet gewist kunnen worden door pureftpd.
Dat doen ze door de eigenaar van de directoy root te maken. De group mag nog wel van de ftp user zijn maar de eigenaar (owner) MOET root zijn.

Het commando wat je ervoor kunt doen is:
chown root /server/ftp/gebruikers

Voorbeeld:
Stel dat ik een nieuwe user heb die een directory krijgt zoals deze /server/ftp/gebruikers/NieuweUser
Dan MOET de eigenaar van de directory gebruikers root zijn.
ls -al /server/ftp
=>
drwxr-xr-x 29 root     ftp-data 4096 Sep 20 15:11 gebruikers