Orange pi Zero met 1Wire

Het aansluiten van een iButton op een Orange pi Zero

Zorg ervoor dat je een werkende Orange pi Zero hebt met Debian of Armbian installatie.

Hardware

De aansluitingen zijn op de 26 poilige connector, we gebruiken pin 17, 26 en 25

Pin 17 = 3V3
Pin 26 = Data
Pin 25 = GND

Sluit een weerstand 4K7 aan op pin 17 en pin 26
Sluit je iButton reader aan op Pin 26 en Pin 25, waarbij Pin 26 naar het midden gaat en Pin 25 aan de buitenkant van de iButton reader.

Software

Login met root op je Orange Pi

echo "w1_used = 1" << /boot/armbianEnv.txt

In het bestand /etc/modules zijn er twee modules die kunt aanzetten

w1-gpio
w1-therm

Nu zal de 1wire werken.
Standaard checked the module elke 10 sec de bus voor een nieuw device.
Dit kan je sneller zetten in dan moet je niet de modules via /etc/modules laden maar zelf, dan moet je een parameter meegeven.
bv: Met deze instellingen scand de module elke sec.
modprobe wire timeout=1 slave_ttl=5
modprobe w1-sunxi
modprobe w1-gpio
modprobe w1-therm

Voorbeeld commando om te kijken wat er op de 1w bus aangesloten zit:

cat /sys/bus/w1/devices/w1_bus_master1/w1_master_slaves