Concrete5 5.7+ User in group

Hoe kan ik In Concrete5 5.7 zien of de ingeloggde user in een bepaalde groep zit.

In de controller.php voeg je bovenaan deze toe
use User;
use Group;
use UserInfo;

Dan kan je in je code dit gebruiken:

$u = new User();
$group = Group::getByName('mijngroep');
if(is_object($group) && is_object($u)) {
$test = $u->inGroup($group);
if ($test) {
print "User zit in de groep mijngroep";
}else{
print "User zit NIET in de groep mijngroep";
}
}

Laat een reactie achter