Concrete5 5.7+ Group handelingen in een block

Hier zijn diverse handelingen om in een blok met groeppen te werken.

Als je een nieuwe groep aan een groepset wilt toevoegen
$yourGroupSet = GroupSet::getByID($gsID);

Om een groepset aan te maken
if(!is_object($yourGroupSet)) $yourGroupSet = GroupSet::add('Group Set Handle', $pkg);

Check eerst of de groep bestaat dan kan je een groep toevoeggen
if(!is_object(Group::getByName('New Group Name'))) {
$g = Group::add('New Group Name', 'New Group description');
$yourGroupSet->addGroup($g);
}

Als de groep bestaat kan je een user toevoegen
$u = new User(); //get the current user
//check the user is logged in as you cant assign groups to people who dont have an account
if($u->isLoggedIn()){
//if user not already in new group
if(!$u->inGroup(Group::getByName('New Group Name'))){
$u->enterGroup('New Group Name');
}
}

Om een gebruiker te verwijderen van een groep
$u->exitGroup('New Group Name');

Laat een reactie achter