Octave de basis

Octave is een handig programma om plotjes te maken van reeksen met getallen.
Hier zet een een aantal zaken bij elkaar.

Stel we hebben een file a.txt met getallen als inhoud:
1 2 3 4 5 4 3 2 1
Deze file laden wij in met load:
load a.txt

en we willen er een plotje van maken binnen octave, je moet dan de volgende commandos uitvoeren:
plot(a)

Stel we willen nu het verschil hebben tussen de getallen: plot(diff(a))

De maximale waarde van de reeks: max(a)

De minimale waarde van de reeks: min(a)

Standaard deviatie van de reeks: std(a)
En zo kan je alle bekende wiskundige berekeningen doen op een reeks.

Je kunt ook zaken combineren
De max waarde van de diff: max(diff(a))

Om de x,y positie te vinden van de maximum waarde die wij gevonden hebben doen we als volgt:
[x,y]=max(diff(a))

Stel nu dat we een file hebben met meerdere reeksen, de inhoud van b.txt ziet er als volgt uit:
1 6
2 7
3 4
6 3
8 2
1 2
3 9

Het inlezen gaat door load te gebruiken:
load b.txt

Om nu een plotje van de diff van de eerste kolom te gebruiken doen we als volgt:
plot(diff( b (:,1)))
Wat we hier doen is, we pakken array ‘b’ daar willen we alles ‘:’ van de eerste kollom hebben ‘1’ Daar doen we een ‘diff’ over en dat plotten wij

Voor kolom 2 is het al volgt:
plot(diff( b (:,2)))

Om het verschil tussen de eerste en tweede kolom te bepalen doen we dit:
plot( b (:,1) - b (:,2) )

Laat een reactie achter