Gfarm file system setup

Gfarm is een van de betere file systemen die robust is en ongelimiteerd uitbreidbaar.
Het uitvallen van een harde schijf betekent niet dat je data verloren raakt.
Het uitbreiden van de diskruimte is eenvoudig door een nieuwe hardsik toe te voegen, het systeem zorgt ervoor dat de hardeschijf wordt toegevoegd en dat je meteen gebruik kunt maken van deze ruimte zonder herstarten of het moeten kopieren van je gegevens naar een nieuwe hardeschijf.

Hier bespreek ik hoe je een Gfarm kunt opzetten met eenvoudige computers.

Wat hebben we nodig:
1) computer die bijhoud waar wat staat en hoe de redundantie geregeld is, deze noemen we de MetaServer
2) 1 of meerdere computers met harde schijven die we willen koppelen, deze noemen we de NodeServers
3) netwerk waarin deze computers elkaar kunnen zien, dit kan eventueel ook via internet als je firewalls goed staan.
4) 1 of meerdere clients die toegang tot het filesysteem regelen, die kan bv 1 zijn met een NFS/samba/Netatalk koppeling zijn.

De MetaServer mag de zelfde computer zijn als de NodeServer en de ClientServer.

Ik ga uit van linux computers met debian.

Eerst gaan de de MetaServer instellen.
Login met root op het systeem.
aptitude install gfmd gfarm-client postgresql libpq-dev
config-gfarm -t -A adm

Als je de instellinge goed vind dan kan je zonder de -t draaien om het ook uit te voeren.
config-gfarm -A adm
useradd -c "Gfarm gfsd" _gfarmfs
mkdir /home/_gfarmfs
chown _gfarmfs:_gfarmfs /home/_gfarmfs
su _gfarmfs
gfkey -f -p 315360000
exit

Als gfmd niet op wil starten en een error geeft in de trant van “connecting PostgreSQL: could not connect to server: Connection timed out” check dan je firewall of deze de poort wel goed heeft staan.
Ook kan je met de credentials in /etc/gfmd.conf proberen in te loggen met psql -U gfarm -d gfarm -W

Op de NodeServer doen we het volgende.
aptitude install gfsd
useradd -c "Gfarm gfsd" _gfarmfs

Kopieer ~_gfarmfs/.gfarm_shared_key van de MetaServer naar ~_gfamrfs/
Kopieer /etc/gfarm2.conf van de MetaServer naar /etc/
config-gfsd /disk/gfarmdata
Je krijg nu een vraag met het aanmelden van de Node run dit commando. Daarna kan je de gfsd start uitvoeren om de node aantezetten.
/etc/init.d/gfsd start

Op de ClientServer moeten we het volgnde pakket installeren:
aptitude install gfarm-client gfarm-doc gfarm2fs

Laat een reactie achter