Uitgaande IP adres met Alias op het zelfde netwerk

Als je een netwerk device hebt met meerdere ipnummers binnen het zelfde subnet, dan is het uitgaande ipnummer de laatst toegevoegde alias.

Meestal wil je dat niet omdat je mailserver met spf records zit en andere zaken.
In de config kan je het aangeven door alleen bij je hoofd ipnummer een gateway adres te zetten.

Maar soms zit je in een situatie waar je niet kunt rebooten. Hier zijn de commandos waarmee je kunt zien wat er gebeurd en hoe je ip verbinden reroute worden.

Bekijken van je huidige route tabel

ip route show

Om een route toe tevoegen gebruik je dit commando, al het verkeer die binnen het ipnummer range 192.168.1.0-255 valt wordt direct naar eth0 geroute:

ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0

Voeg een default rouete toe, al het verkeer wat geen route heeft gaat naar deze gateway:

ip route add default via 192.168.1.254

Om een route te verwijderen gebruik je deze regel:

ip route delete 192.168.1.0/24 dev eth0

Om een route te veranderen gebruik je de volgende regel:

ip route add 192.168.1.0/24 dev eth0  proto kernel  scope link  src 192.168.1.1

Laat een reactie achter