Globale alias in apache voor Directadmin

Directadmin beheert de httpd.conf files. Als je deze aanpast dan zullen je aanpassingen bij een volgende update verwjidert worden. Om dit permanent te houden moet je het volgende doen.

Als voorbeeld willen we de /webmail laten verwijzen naar een andere webclient op een https domein.
Edit de file /usr/local/directadmin/data/templates/custom/virtual_host2.conf
Helemaal bovenin de file zet je deze regel:
|?WEBMAIL=ON|
na de DocumentRoot |CUSTOM| voeg je deze regels in:
|*if WEBMAIL=”ON”|
Redirect permanent /webmail https://www.rsquare.org/roundcube
|*endif|

Om de veranderingen ook voor de bestaande account geldig te maken moet je de volgende commandos draaien:
cd /usr/local/directadmin/custombuild/
./build rewrite_confs
/etc/init.d/httpd restart

Wil je nou 1 domein NIET redirecten dan kan je in Directadmin het volgende doen: ga naar
Admin Level -> Custom httpd config -> rsquare.org
In de textarea helemaal bovenaan voeg je de volgende regel toe:
|?WEBMAIL=OFF|

Na een herstart van httpd zal alleen dat domein niet geredirect worden.

Laat een reactie achter