Herindexeren van een index in elasticsearch

Om een index te herindexeren kan je het volgende doen.

Good practice: Noem je indexen altijd met een versie erbij zoals my_index_v1
Wij gaan er nu vanuit dat je al een bestaande index hebt die zo heet.

-Maak een alias aan voor je index en verwijs in je applicatie altijd naar die alias.
Maak een alias naar die index:
PUT /my_index_v1/_alias/my_index

Om te testen waar je index naar verwijst gebruik
GET /*/_alias/my_index

-Creeer een nieuwe index
PUT /my_index_v2

-Nu moeten wij er voor zorgen dat je nieuwe index gevuld gaat worden met de data.
…….

Nu alles overgezet is gaan we de alias overzetten naar de nieuwe index
POST /_aliases
{
"actions": [
{ "remove": { "index": "my_index_v1", "alias": "my_index" }},
{ "add": { "index": "my_index_v2", "alias": "my_index" }}
]
}

Laat een reactie achter