Wifi toevoegen op een linux machine

Voeg de volgende regels toe in de file /etc/network/interfaces


allow-hotplug wlan0
iface wlan0 inet dhcp
wpa-conf /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

Ga vervolgens naar de file /etc/wpa_supplicant/wpa_supplicant.conf

en voeg de volgende regels toe pas de ssid en de psk aan voor je eigen gegevens:

network={
ssid="SCHOOLS NETWORK NAME"
psk="SCHOOLS PASSWORD"
id_str="school"
}

network={
ssid="HOME NETWORK NAME"
psk="HOME PASSWORD"
id_str="home"
}

Laat een reactie achter