X2go client geeft een host key error bij het inloggen

Bij het inloggen op een x2go server krijg je de volgende melding:

“The host key for this server was not found but an othertype of key exists.An attacker might change the default server key toconfuse your client into thinking the key does not exist”

Om dit op te lossen kan je de volgende stappen doen.

Verander het bestand en /etc/ssh/sshd_config
en haal de volgende regel weg:
HostKey /etc/ssh/ssh_host_ecdsa_key

Daarna moet sshd nog herstart worden:
sudo service ssh restart

Als je vervolgens inlogged met ssh krijg je de melding dat de host key niet meer correct is, verwijder deze regel (er staat een regel nummer bij) uit het bestand ~/.ssh/knownhosts

Log in met de x2go client, hij zal dan vragen om een nieuwe key te accepteren. Accepteer deze.
Daarna zal x2go weer werken.

De reden is dat x2go de ecdsa key niet erg leuk vind, deze schakelen we hier mee uit.

Laat een reactie achter