Hoe kan je in Linux met een regel een tekst bestand omzetten naar allemaal kleine letters of allemaal hoofdletters

Zoals gebruikelijk in linux kan je dit op meerdere mannieren doen.

Om een tekst bestand invoer.txt om te zetten naar allemaal kleine letters uitvoer.txt, kies dan een van de volgende regels:

dd
dd if=invoer.txt of=uitvoer.txt conv=lcase

tr
tr '[:upper:]' '[:lower:]' < invoer.txt > uitvoer.txt

awk
awk '{ print tolower($0) }' invoer.txt > uitvoer.txt

perl
perl -pe '$_= lc($_)' invoer.txt > uitvoer.txt

sed
sed -e 's/\(.*\)/\L\1/' invoer.txt > uitvoer.txt
We gebruiken de backreference \1 om te referenen naar de volledige regel en de \L om om te zetten naar kleine letters.

Om een tekst bestand invoer.txt om te zetten naar allemaal hoofdletters uitvoer.txt, kies dan een van de volgende regels:

dd
dd if=invoer.txt of=uitvoer.txt conv=ucase

tr
tr '[:lower:]' '[:upper:]' < invoer.txt > uitvoer.txt

awk
awk '{ print toupper($0) }' invoer.txt > uitvoer.txt

perl
perl -pe '$_= uc($_)' invoer.txt > uitvoer.txt

sed
sed -e 's/\(.*\)/\U\1/' input.txt > output.txt
We gebruiken de backreference \1 om te referenen naar de volledige regel en de \U om om te zetten naar kleine letters.

Laat een reactie achter