insserv: warning: script ‘x’ missing LSB tags and overrides

als je zelf init scripts maakt op een Debian server en deze probeert te installeren met

update-rc x defaults

dan kan je de volgende error krijgen:

insserv: warning: script 'x' missing LSB tags and overrides

Waarbij x het script is.

Wat het script mist is een aantal basis commentaar regels, zet bovenin je script de voldende regels en dan komt de error niet meer voor (x is de naam van het script):

#!/bin/bash
### BEGIN INIT INFO
# Provides:        x
# Required-Start:  $network $remote_fs $syslog
# Required-Stop:   $network $remote_fs $syslog
# Default-Start:   2 3 4 5
# Default-Stop:    0 1 6
# Short-Description: Start X daemon
### END INIT INFO

Laat een reactie achter