MySQL nieuwe database en user toevoegen

Hier staat beschreven hoe een database toe te voegen en daaraan vast een user te koppelen met een wachtwoord.
Ik ga uit van dat je ingelogged bent als root op het systeem.
De -p geeft aan dat je het root wachtwoord moet opgeven.

Databasenaam: nieuw
User: jan
Wachtwoord: geheim
Locale Server: localhost

mysqladmin create -p nieuw
mysql -p -e "GRANT ALL PRIVILEGES ON nieuw.* TO jan@localhost IDENTIFIED BY 'geheim' WITH GRANT OPTION;"
mysql -p -e "flush privileges;"

Laat een reactie achter