ionCube met Directadmin (DA)

Op deze mannier kan je ioncube op directadmin instaleren.

Login als root

Doe een PHP versie check:
php -v

Installeer ionCube:
wget http://downloads2.ioncube.com/loader_downloads/ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
tar xzvf ioncube_loaders_lin_x86-64.tar.gz
mv ioncube /usr/local/

Activeer Ioncube:
vi /usr/local/lib/php.ini
Voeg onder het kopje [Zend] de volgende regel toe:
zend_extension = /usr/local/ioncube/ioncube_loader_lin_5.2.so

Deze regel moet de eerste in het lijstje van de zend_extension zijn.

Test of hij ionCube oppakt:
php -v

Als laatste stap apache/httpd herstarten
/etc/init.d/httpd restart

Laat een reactie achter