ExtJS XTypes

Met EXTJS kan je snel mooie interactive websites creeren.
Maar soms mis je overzichten van handige functies of van opties.
Hier bewaar ik lijsten die ik veel gebruik.

xtype Class
box Ext.BoxComponent
button Ext.Button
colorpalette Ext.ColorPalette
component Ext.Component
container Ext.Container
cycle Ext.CycleButton
dataview Ext.DataView
datepicker Ext.DatePicker
editor Ext.Editor
editorgrid Ext.grid.EditorGridPanel
grid Ext.grid.GridPanel
paging Ext.PagingToolbar
panel Ext.Panel
progress Ext.ProgressBar
propertygrid Ext.grid.PropertyGrid
slider Ext.Slider
splitbutton Ext.SplitButton
statusbar Ext.StatusBar
vtabpanel Ext.TabPanel
treepanel Ext.tree.TreePanel
viewport Ext.Viewport
window Ext.Window

 

Toolbar components
toolbar Ext.Toolbar
tbbutton Ext.Toolbar.Button
tbfill Ext.Toolbar.Fill
tbitem Ext.Toolbar.Item
tbseparator Ext.Toolbar.Separator
tbspacer Ext.Toolbar.Spacer
tbsplit Ext.Toolbar.SplitButton
tbtext Ext.Toolbar.TextItem

 

Form components
form Ext.FormPanel
checkbox Ext.form.Checkbox
combo Ext.form.ComboBox
datefield Ext.form.DateField
field Ext.form.Field
fieldset Ext.form.FieldSet
hidden Ext.form.Hidden
htmleditor Ext.form.HtmlEditor
label Ext.form.Label
numberfield Ext.form.NumberField
radio Ext.form.Radio
textarea Ext.form.TextArea
textfield Ext.form.TextField
timefield Ext.form.TimeField
trigger Ext.form.TriggerField

 

Laat een reactie achter