EXIM TLS error on connection

Als je het probleem hebt dat sommige emails niet binnen komen in Directadmin en je logs geven een error die er uitziet als deze:

2xxx-xx-xx xx:xx:xx TLS error on connection from xxxserver.com (xxxserver.com) [xxx.xx.xx.xxx] (SSL_CTX_use_PrivateKey_file file=/etc/exim.key): error:0200100D:system library:fopen:Permission denied

Dan kan je de fout oplossen door de eigenaar van de certificaten van exim goed te zetten.

chown mail:mail /etc/exim.cert
chown mail:mail /etc/exim.key

en om het te verifieeren:

ls -l /etc/exi*
-rwxr-xr-x 1 mail mail 1399 Jan 6 12:25 /etc/exim.cert
-rwxr-xr-x 1 root root 35574 Jan 18 13:53 /etc/exim.conf
-rw——- 1 mail mail 887 Jan 6 12:25 /etc/exim.key
-rwxr-xr-x 1 root root 6912 Jan 14 11:48 /etc/exim.pl

Laat een reactie achter